KANCELARIA GELIŃSKI

Doradztwo Podatkowe

Rota ślubowania złożonego przez Piotra Gelińskiego w dniu 13.12.2007 r. wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Kontakt:
Kancelaria Geliński
ul. Andersena 8B
83-110 Tczew
Tel. 502 944 780
kancelaria@gelinski.pl
< Pobierz wizytówkę >

Kancelaria kieruje usługi do szerokiego grona Klientów i takie też szerokie grono Klientów z usług korzysta.


W gronie Klientów jest wiele osób fizycznych, zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Usługi są świadczone również na rzecz wszelkiego rodzaju spółek (cywilnych, handlowych osobowych i kapitałowych), a także dla organizacji (fundacji, wspólnot mieszkaniowych). Pracujemy dla wielu Klientów zagranicznych lub spółek z udziałem kapitału zagranicznego (m.in. ze Szwecji, Irlandii i Niemiec). Klienci działają w wielu branżach, m.in. nieruchomościach, energetyce, turystyce, w branży finansowej, chemicznej, metalowej, samochodowej, transportowej i spożyczej.

Oferta kancelarii skierowana jest również do profesjonalistów - kancelarii prawnych i biur rachunkowych o tradycyjnym profilu prawniczym / księgowym, którym oferujemy pomoc i wsparcie w sprawach podatkowych, w najlepszym interesie Klientów. W szczególności opracowujemy opinie prawnopodatkowe, analizy podatkowe, projekty optymalnych podatkowo umów i zajmuję się podatkowym zastępstwem procesowym, tak przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi. Dotychczas stale współpracujemy na tej zasadzie z kilkunastoma kancelariami prawnymi i biurami rachunkowymi.

Co istotne i doceniane przez Klientów, wszystkich Klientów traktujemy z równą powagą i zainteresowaniem, co znajduje potwierdzenie w wielu rekomendacjach, z którymi można się zapoznać na sąsiedniej podstronie.

Wszystkim Klientom dziękujemy za dotychczasową współpracę, a nowych Klientów zapraszamy do kontaktu.


© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl