KANCELARIA GELIŃSKI

Doradztwo Podatkowe

Rota ślubowania złożonego przez Piotra Gelińskiego w dniu 13.12.2007 r. wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Kontakt:
Kancelaria Geliński
ul. Andersena 8B
83-110 Tczew
Tel. 502 944 780
kancelaria@gelinski.pl
< Pobierz wizytówkę >

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego i usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i na rzecz osób fizycznych.


Kancelaria specjalizuję się w:

Pracujemy również w języku angielskim.

Sprawy karne skarbowe:
We współpracy z adwokatami zapewniamy Klientom obsługę w zakresie spraw karnych skarbowych. Sprawy karne skarbowe charakteryzują się najczęściej dwutorowością, co oznacza, iż aspekty odpowiedzialności karnej przeplatają się z elementami podatkowymi. Ta specyfika spraw karnych skarbowych powoduje, iż zasadna i owocna jest ścisła kooperacja - w interesie Klienta - pomiędzy adwokatem oraz doradcą podatkowym. Klient uzyskuje zatem unikalną na rynku obsługę świadczoną w jednym miejscu, bez konieczności sięgania do pomocy odrębnie adwokata i doradcy podatkowego. Usługi w powyższym zakresie obejmują kompleksową obsługę prawną spraw karnych skarbowych począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, a skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym. Usługa ta jest adresowana do przedsiębiorców, członków zarządów, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, księgowych oraz wszystkich innych osób zagrożonych odpowiedzialnością karną skarbową.


© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl