KANCELARIA GELIŃSKI

Doradztwo Podatkowe

Rota ślubowania złożonego przez Piotra Gelińskiego w dniu 13.12.2007 r. wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Kontakt:
Kancelaria Geliński
ul. Andersena 8B
83-110 Tczew
Tel. 502 944 780
kancelaria@gelinski.pl
< Pobierz wizytówkę >

Stosujemy jasne i dopasowane do Klientów zasady wynagradzania, które są ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług. Wstępna rozmowa z Klientem mająca na celu ustaleniu jego potrzeb lub wstępne badanie dokumentów Klienta przed przyjęciem zlecenia są bezpłatne.


Stawki wynagrodzenia kształtują się następująco:

1) porada ustna - od 70 zł brutto,

2) porada pisemna - od 150 zł brutto,

3) stała obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorców - według stawki godzinowej od 120 zł netto za godzinę świadczenia usług,

4) reprezentacja przed organami podatkowymi - według umowy z Klientem, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości koniecznych czynności,

5) reprezentacja przed sądami administracyjnymi - według umowy z Klientem, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy; w przypadku pomyślnego dla Klienta wyniku sprawy kancelaria otrzymuje ponadto koszty zasądzone od strony przeciwnej,

6) inne usługi - według umowy z Klientem.

Klient zobowiązany jest do ponoszenia bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usług na jego rzecz (w szczególności opłat skarbowych, opłat sądowych, etc.) lub zwrotu tych opłat kancelarii, jeśli poniosła je ona w jego imieniu.

Co do zasady współpracujemy z Klientem na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług, podpisywanej w momencie przyjmowania zlecenia.

Usługi kancelarii podlegają opodatkowaniu VAT w stawce 23%. Wystawiamy faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy kasę fiskalną.© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl